KATANA KA036

KATANAKATANA.
Katana: KA036.
Mei: Joyo Kasama Ju MINAMOTO MASAKANE Saku..
Showa 50 Nen 2 Gatsu Hi.
Kanteisho: No papers.
Period: 20th Century, Gendaito.
Nagasa: 84,0 cm.
Sugata: Shinogi zukuri, iori mune, chu kissaki.
Kitae: Itame hada.
Hamon: Suguha, some Notare.
Nakago: Ubu nakago, yasuri me Kiri, nakago butt ha agari kuri jiri,
1 mekugi-ana, on omote the signature, ura the date.
Price: New Price: €  4.850,--

KOSHIRAE.
Saya: Contemporary black urushi saya.
Habaki: Single habaki, copper.
Fuchi/kashira: Horn kashira, old fuchi with shakudo Mon.
Menuki: Gold plated, dragons.
Tsuba: Steel, marugata, sukashi.

Gendaito, extremely long, nice sugata.

Sword comes in shirasaya with koshirae.

Japanese polish, with sword bags.


DETAILS.


Above Habaki.

Omote side.

Middle of the blade.

Below Monouchi.

Monouchi.

Kissaki

Above habaki.

Middle blade .

Ura side near Monouchi.

Monouchi.

Kissaki.

Fuchi.

Tsuba.

Tsuba.